Telefón: +421 2 / 222 000 22
E-mail: kupele@sunflowers.sk, www: www.kupele-na-slovensku.sk/sk
Tel.: 02 / 222 000 22

Cookie

Zodpovedné subjekty a účely spracovania osobných údajov/ právne základy:

My, spoločnosť Sunflowers agency, s.r.o., Mikulovská 17, 085 01 Bardejov, Slovenská republika spracúvame osobné údaje v súvislosti s používaním súborov cookies a iných podobných techník na spracúvanie osobných údajov používaných v rámci stránok a podstránok spoločnosti Sunflowers agency, s.r.o.
Ak na našej webovej stránke www.kupele-na-slovensku.sk/sk udelíte spoločnosti Sunflowers agency, s.r.o. súhlas s používaním súborov cookies a podobných technológií, tento súhlas sa vzťahuje aj na používanie súborov cookies a podobných technológií na spracovanie vašich údajov na našich podstránkach.
V súvislosti s používaním tzv. Facebook Pixel sa na webe s Vašim súhlasom používajú súbory cookies (viď cookies s poskytovateľom alebo označením „Facebook“ v našich zásadách používania cookies). Okrem nás je za spracovanie osobných údajov súvisiacich s Facebook Pixel v zmysle článku 26 GDPR spoločne zodpovedná spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (ďalej len „spoločnosť Facebook“). Dohodu, na ktorej je založená spolupráca so spoločnosťou Facebook, nájdete tu. Facebook Pixel zhromažďuje údaje o vašom používaní našej webovej stránky a porovnáva ich s údajmi z Facebooku, aby Vám na Vašej webovej stránke Facebook zobrazoval tzv. personalizovanú reklamu (t.j. reklamu prispôsobenú Vám na mieru). Facebook tiež používa získané osobné údaje na svoje vlastné reklamné účely, ako aj na reklamné účely tretích strán v súlade so Zásadami používania údajov spoločnosti Facebook. Nájdete tu tiež ďalšie informácie o tom, ako sa môžete domáhať svojich práv dotknutej osoby v súvislosti s vašimi údajmi spracúvanými spoločnosťou Facebook priamo v spoločnosti Facebook.
V súvislosti s používaním Google Analytics sa na našom webe s Vašim súhlasom používajú súbory cookies od poskytovateľa služieb Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin, D04e5w5, Ireland (ďalej len „spoločnosť Google“). Dohodu, na ktorej je založená spolupráca so spoločnosťou Google, nájdete tu. Google Analytics (skrátene GA) je nástroj od spoločnosti Google, ktorý umožňuje majiteľom webových stránok zhromažďovať štatistické údaje o používateľoch ich webových stránok. Pomocou tejto služby je možné sledovať aktuálnu a historickú návštevnosť, správanie a charakteristiky používateľov, konverzie, predaj a ďalšie. Informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Google môžete nájsť tu: https://policies.google.com/privacy?hl=sk
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte vo Vašom koncovom zariadení (notebook, tablet, smartfón a i.) vždy, keď navštívite našu webovú stránku. Cookies nespôsobujú vo Vašom koncovom zariadení žiadnu škodu, neobsahujú žiadne vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý softvér. V cookies sa ukladajú informácie, ktoré súvisia s používaním koncového zariadenia. To však neznamená, že tým získame priamo informáciu o Vašej totožnosti.
Použitie súborov cookies a ďalších nástrojov na spracovanie údajov o používaní slúži v závislosti od kategórie súborov cookies alebo iných nástrojov na tieto účely:
 • Technicky nevyhnutné: Sú to cookies a podobné nástroje, bez ktorých nemôžete využívať naše služby (slúžia napr. na správne zobrazenie našich webových stránok / funkcií, ktoré chcete využiť, vyplnenie nezáväzného rezervačného formulára atď.).
 • Zvýšenie pohodlia: Tieto technológie nám umožňujú zohľadniť Vaše skutočné alebo predpokladané preferencie pre pohodlné používanie našich webových stránok. Napríklad Vaše preferencie nám umožňujú zobrazovať naše webové stránky v jazyku, ktorý je pre vás vhodný. Pomáha nám to tiež zabrániť tomu, aby sme Vám zobrazovali produkty, ktoré nemusia byť dostupné vo Vašej oblasti.
 • Štatistika: Tieto technológie nám umožňujú vytvoriť a spracovať anonymné štatistiky o využívaní našich služieb, aby sme ich mohli prispôsobiť Vašim potrebám. To nám umožňuje napríklad určiť, ako môžeme naše webové stránky ešte lepšie prispôsobiť zvyklostiam používateľov.
 • Marketing: Tieto technológie nám umožňuje zobrazovať reklamný obsah, ktorý je pre Vás vhodný, na základe analýzy Vášho spôsobu používania stránok. V tejto súvislosti je možné Váš spôsob používania sledovať aj na rôznych webových stránkach, prehľadávačoch alebo koncových zariadeniach pomocou ID používateľa (jedinečný identifikátor).

V rámci použitia súborov cookies a podobných nástrojov na spracúvanie údajov o používaní sa v závislosti od účelu spracúvajú najmä tieto kategórie osobných údajov:

Technicky nevyhnutné:

Cookies, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky.

Zvýšenie pohodlia:

 • Nastavenia používateľského rozhrania, ktoré nie sú prepojené s trvalým identifikátorom (napr. Aktívny výber jazyka alebo konkrétne zobrazenie vyhľadávacích dopytov alebo máp vo Vašom vyhľadávači).

Štatistika:

Profily používateľov s informáciami o používaní našich webových stránok. Patria sem najmä:
 • typ prehliadača / verzia,
 • použitý operačný systém,
 • tzv. „refferer URL“ (predtým navštívená webová stránka),
 • IP adresa zariadenia a názov zariadenia
 • čas požiadavky servera,
 • zobrazené časti webovej stránky (správanie pri surfovaní).
 • IP adresa je pravidelne anonymizovaná, takže ju vo všeobecnosti nemožno vysledovať späť k Vašej osobe.

Marketing:

Profily s informáciami o používaní našich webových stránok. Patria sem najmä:
 • IP adresa,
 • potenciálny záujem o produkt,
 • zobrazené časti webovej stránky (správanie pri surfovaní).
 • IP adresy sú pravidelne anonymizované, takže ich vo všeobecnosti nemožno vysledovať späť k Vašej osobe.

Právnym základom pre používanie cookies na zvýšenie pohodlia, štatistických a marketingových cookies (a podobných nástrojov) je Váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Právnym základom pre použitie technicky potrebných súborov cookies (a podobných nástrojov) je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t. j. spracúvame Vaše osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby v procese uzatvárania alebo plnenia zmluvy.
Váš súhlas môžete odvolať / upraviť kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracovania na základe súhlasu do okamihu odvolania súhlasu.

Príjemca/Kategórie príjemcov:

V rámci spracovania osobných údajov pomocou cookies a podobných nástrojov na spracovanie údajov o používaní akékoľvek iné odovzdanie osobných údajov tretím osobám zásadne vylučujeme.

Trvanie uloženia do pamäte/Kritériá na stanovenie trvania uloženia:

Doba uchovávania súborov cookies je: 90 dní.
Prepni na mobilnú verziu